Olemme ajassa elävä, kiteyttävä ja kantaaottava kuluttajaymmärrystoimisto
Olemme ajassa elävä, kiteyttävä ja kantaaottava kuluttajaymmärrystoimisto

Miksi meidät kannattaa valita yrityksenne kumppaniksi?

Olemme mutkaton, helposti lähestyttävä ja joustava toimisto vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Rakennamme jokaisen tutkimuskokonaisuuden erikseen ja käytämme aina tutkimuskohtaisesti hyödyllisimpiä ja tehokkaimpia valmiita työkalujamme ja menetelmiämme.

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan uusia ajatus- ja toimintamalleja. Uskomme perinteisten ja uusien tutkimusmenetelmien sekä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon yhdistämiseen. Yhdistelemällä erilaisia tutkimustapoja ennakkoluulottomasti voimme parhaiten auttaa ratkaisemaan yrityksesi moniulotteiset tutkimusongelmat. Kokeneet ja ammattitaitoiset tutkijamme ottavat vahvasti kantaa, jotta yrityksenne ymmärtäisi yhä paremmin kuluttajia - nyt ja tulevaisuudessa.

Käytämme omia laatuauditoituja kvali-, kvanti ja mobiilipaneeleja,  jotka yhdessä muodostavat noin 30 000 suomalaisen kuluttajayhteisön.  Yhteisöömme kuuluvat kuluttajat voivat vastata ja osallistua tutkimuksiimme nopeasti - missä ja milloin heille parhaiten sopii.

Yrityksellämme on pitkä historia alalla. Olemme olleet rakentamassa menestystarinoita yhdessä asiakkaidemme kanssa jo 60 vuoden ajan, vuodesta 1956.

Olemme mutkaton, helposti lähestyttävä ja joustava tutkimuskumppani

Miksi tutkimus on tärkeää – mutta myös haastavaa?

Päätöksenteko vaatii perusteluja ja luotettavaa tietopohjaa. Tietoa, lukuja ja havaintoja kuluttajien toimintaan ja asenteisiin liittyen on jatkuvasti saatavilla määrällisesti enemmän ja enemmän. Kuluttajakäyttäytymisen ennustaminen on digitalisoituneessa maailmassa kuitenkin yhä haastavampaa.

Todellista ymmärrystä on usein vaikea löytää suurten ja pirstaloituneiden tietomassojen takaa. Jalostamaton tieto lisää tuskaa ja vaikeuttaa selkeän näkemyksen muodostamista. Monimutkaisessa maailmassa tarvitaan yhä enemmän tiedon yksinkertaistamista ja näkemyksen kiteyttämistä.

Miten me ratkaisemme tämän ongelman?

Me Research Insightissa olemme erikoistuneet kartoittamaan, analysoimaan ja kiteyttämään monipuolista kuluttajatietoa helposti hyödynnettävään ja visuaalisesti selkeään muotoon. Tuomme monimutkaisetkin asiat konkreettisiksi toimintasuosituksiksi – niin tuotteen, brändin, kategorian kuin viestinnänkin osalta

Research Insight Finland on palveluntarjoajana Tekesin innovaatioseteliohjelmassa

Pk-yrityksille tarkoitettu innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseseesi. Setelin arvo on 5 000 € + alv. Sen voi käyttää tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Mitä me tarjoamme?

Tarjoamme monipuolista kuluttajaymmärrystä tuote-, brändi- ja kategorianhallintaan.

Voimme auttaa sinua ja yritystäsi tarjoamalla tutkimusratkaisuja innovaatioprosessin eri vaiheissa: ideointivaiheesta lanseerauksen seurantaan ja hallitesteistä kotikokeiluihin.  Voimme tuottaa sinulle tietomassasta merkityksiä monimuuttuja-analyyseillä, segmentoida ja kuvittaa kuluttajien tarpeita, selvittää tai mitata brändiäsi tai tuottaa oivalluksia kuluttajan käyttäytymisestä etnografian avulla. Mielipiteiden, asenteiden ja toiminnan lisäksi tutkimme myös kuluttajan tiedostamatonta puolta käyttäen hyväksi aivosähkökäyrämittausta sekä silmänliikeseurantaa.  Käytämme tutkimuksessa erilaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä ja toteutamme tutkimusta vahvasti myös mobiiliympäristössä.

Esimerkkejä asiakkaistamme
 
Yhteystiedot

Asiantuntijat palveluksessasi

Meillä on 12 hengen vakituinen tutkimustiimi, omat datankäsittelijät,  kvalivärvääjät, analytiikka- ja multimediaspesialistit sekä oma ammattitaitoinen kenttäorganisaatio. Osaavien työntekijöidemme voimin pystymme toteuttamaan tutkimuksen alusta loppuun talon omalla väellä.

Päätoimipisteemme on Helsingin Valillassa, osoitteessa Mäkelänkatu 56. Hallitestitilamme on Helsingin Kaisaniemessä.

 

Jari Rainio
Managing Director

+358 40 509 2208

 

Anna-Stiina Tervo Director, Consumer Insight

+358 40 562 2650

  

Ilona Koivisto
Director, Consumer Insight 

+ 358 50 462 2541

 

Kirta-Maria Haapasalo
Director, Consumer Insight

+358 40 522 3033

 

Eeva-Mari Metsälä
Consumer Insight Manager

+358 40 845 0414

 

Minna Rautiainen
Field Manager 

+358 41 527 7192

 

Tuomas Mäkinen
Data Team Manager

+358 50 343 4826

 
 

Yhteystiedot toimisto

etunimi.sukunimi@rif.fi

Tarjouspyynnöt: quote@rif.fi
Muut tiedustelut: rif.info@rif.fi

Mäkelänkatu 56
00510 Helsinki

Keskus: 010-229 4500

Kaisaniemen toimitusosoite testituotteille

Arkisin klo 11-16.
Vuorikatu 16
00100 Helsinki
Field Manager: Minna Rautiainen, p. 041-527 7192